Figura świętej Jadwigi Królowej Polski
Parafia w Janowie Lubelskim
Msze święte w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim

Dni powszednie
6.30, 7.00, 18.30

Msza św. z liturgią niedzielną:
sobota 18.30

Niedziele i święta
7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.30

Start Duszpasterze
LoginDuszpasterze
Ks. kan. dr Jacek Zdzisław Beksiński PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Bartosz Skoczylas   
Środa, 04 Lipiec 2012 20:46

Ks. kan. dr Jacek BeksińskiKs. kan. dr Jacek Beksiński Liceum Ogólnokształcące w Nowej Dębie ukończył 05.06 1967 r. W latach 1967 – 1974 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W tym okresie odbył służbę wojskową w Bartoszycach (woj. Olsztyn). Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.1974 r. w Sandomierzu.

W latach 1975 – 1977 ukończył Studium Teologii Rodziny w Wydziale Teologicznym w Krakowie przy Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 1978 – 1981 studiował w Warszawie w Akademii Teologii Katolickiej. Tytuł pracy magisterskiej: „Studium homiletyczne Księdza Biskupa Pawła Kubickiego”. Tytuł pracy doktorskiej: „Chrystocentryzm w nauczaniu i życiu Kolumby Marmiona” – obrona pracy doktorskiej 30.03.1999 r.

W latach 1992 – 2006 był ojcem duchownym i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W latach 2001 – 2004 pełnił funkcję przewodniczącego ojców duchownych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce.

Od roku 2006 jest wykładowcą w WSD w Sandomierzu. Opublikował książkę „Chrystus życiem naszym”, Sandomierz 2000. Jest autorem publikacji w „Słowniku Polskich Teologów katolickich 1981-1993”; recenzentem i autorem około 40 publikacji popularno-naukowych o treści teologicznej na łamach czasopism katolickich ogólnopolskich i diecezjalnych.

Jest znanym rekolekcjonistą dla osób świeckich i duchownych. Duszpasterzował w parafii Szewna k/Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1974 – 1992 i w latach 2006 – 2012 w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 
Ks. Tadeusz Ocimek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Bartosz Skoczylas   
Poniedziałek, 21 Luty 2011 14:58

Ks. Tadeusz OcimekNiestrudzoną posługę w konfesjonale w janowskiej parafii pełni ks. Tadeusz Ocimek . Urodził się 2 czerwca 1941r., w Zuzowy, parafia Przedbórz, (d.r.). Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu dnia 12 czerwca 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa P. Gołębiowskiego. Jako wikariusz pracował w Chybicach (1965-1968), Niekrasowie (1968-1990). Proboszczem był w Niekrasowie (1990-1995), Kleczanowie (1995-1997). Od roku 1997 był kapelanem Domu bł. Alberta w Lipowej parafii Ptkanów koło Opatowa. Został mianowany kanonikiem honorowym Sandomierskiej Kapituły Katedralnej w 1991 r. W janowskiej parafii pracuje od kwietnia 2005 roku. Jego życie jest przepełnione dobrocią,  pokorą i radością. Swoją duchową opieką jako kapelan otacza ludzi chorych i niepełnosprawnych- pensjonariuszy  DPS oraz Legion Maryi .

 
Ks. Krzysztof Lipski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Bartosz Skoczylas   
Poniedziałek, 21 Luty 2011 15:23

Ks. Krzysztof LipskiNa terenie parafii św. Jadwigi Królowej znajduje się Szpital Rejonowy i Hospicjum O. Pio, w których posługę ks. kapelana pełni ks. Krzysztof Lipski. Urodził się 3 maja 1961r. w Janowie Lubelskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w tymże  mieście wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 21 grudnia 1985r. z rąk bpa Bolesława Pylaka. Jako wikariusz pracował w Wojsławicach, Wilkowie, Wilkołazie, Batorzu, Koprzywnicy, Radomyślu, Stalowej Woli, par. MB Szkaplerznej w Jeżowem . Od roku 2003 pracuje w Janowie Lubelskim.  Swoją opieką ogarnia ludzi chorych, udziela duchowych rad. W kaplicy szpitalnej p.w. św. Łukasza sprawuje Mszę świętą dla chorych w niedziele o godz. 1100, a w poniedziałek, wtorek, środę, piątek o godz. 1400. Z posługą sakramentalną przybywa do chorych i cierpiących znajdujących się w poszczególnych oddziałach. W Hospicjum O. Pio Msza święta jest celebrowana o godz. 1500 w każdą niedzielę.

 
Ks. Jan Sobczak PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Bartosz Skoczylas   
Wtorek, 22 Luty 2011 15:33

Ks. Jan Sobczakks. kan. Jan Sobczak. Urodził się 8 sierpnia 1938 roku we wsi Kocudza, w rodzinie o silnych tradycjach religijnych. Sakrament chrztu św. i Pierwszą Komunię Świętą przyjął w kościele parafialnym we Frampolu. Po ukończeniu Liceum Biskupiego w Lublinie w 1957 roku, odpowiadając na głos powołania, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Dnia 16 czerwca 1963 roku z rąk ks. Biskupa Piotra Kałwy otrzymał święcenia kapłańskie. Przedstawił pracę magisterską z teologii na KUL-u w 1971 r. pt. „Lektor w zgromadzeniu liturgicznym”. Jako wikariusz po święceniach podjął pracę: w Lubartowie od roku 1963-1967 w parafii p.w. św. Anny Matki NMP, 1967-1971 w Puławach w parafii Wniebowzięcia NMP. Kolejno duszpasterzował w Lublinie w parafii św. Pawła, a w latach 1971- 1974 również na stanowisku wikariusza w Lublinie p.w. św. Michała Archanioła. W 1976 roku został mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu, koło Zamościa. Jego pasją stała się praca z młodzieżą, dla której organizował świetlice, Festiwal Piosenki Religijnej - Sacro - Song, wraz z młodzieżą regularnie pielgrzymował na Jasną Górę z Warszawską Pieszą Pielgrzymką. Dla młodych ludzi stał się przyjacielem i prawdziwym autorytetem. ks. Jan SobczakWraz z młodzieżowym zespołem śpiewającym „Nadzieja” w roku 1976 zdobył I nagrodę – Puchar Przechodni Kardynała Karola Wojtyły. W czerwcu 1979 roku ks. Jan Sobczak został posłany przez biskupa Bolesława Pylaka do pracy w parafii Dąbrowica koło Lublina z misją wybudowania nowej plebanii i przygotowania budowy kościoła. Również tutaj został zapamiętany jako przyjaciel młodzieży, dla której stworzył między innymi scholę młodzieżową i dziecięcą. Po odbyciu kursu przygotowawczego w Warszawie i językowego w Irlandii w 1982 wyjechał do Zambii. Od 1988 do 1995 roku ks. Jan katechizował, nauczał w Republice Południowej Afryki. Po powrocie do Polski został inkardynowany do diecezji sandomierskiej. W tym czasie zaistniała w Janowie Lubelskim potrzeba powstania nowej parafii. Do tego wielkiego zadania został powołany ks. Jan Sobczak. Kiedy powierzono organizowanie nowej parafii, z wielkim zapałem niezwłocznie przystąpił do budowania pięknego dzieła na chwałę Bożą. Tak wspominają parafianie: „Ksiądz Proboszcz bardzo pomagał przy budowie. Oprócz tych prac materialnych prowadził duszpasterstwo, a więc Msze święte, nabożeństwa, przygotowanie dzieci do I Komunii św., odwiedziny chorych itd. Początki były bardzo trudne. Ale wspólnym wysiłkiem, przy mądrym prowadzeniu wszystkich spraw przez księdza, udało nam się i dziś cieszymy się okazałą świątynią.

 


Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Jadwigi Królowej

ul. Jana Pawła II 25, 23-300 Janów Lubelski
tel. +48158721716, e-mail: jadwiga.janow@gmail.com

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości