Figura świętej Jadwigi Królowej Polski
Parafia w Janowie Lubelskim
Msze święte w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim

Dni powszednie
6.30, 7.00, 18.30

Msza św. z liturgią niedzielną:
sobota 18.30

Niedziele i święta
7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.30

LoginWierzę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Wojciech Marzec   
Niedziela, 10 Marzec 2013 17:25

SKŁAD APOSTOLSKI

„ ( Skład  Apostolski ) słusznie jest uważany za  wierne  streszczenie  wiary  Apostołów”  .  Według  legendy  ten  symbol  ułożyli  Apostołowie  w  dwunastu  zdaniach  przed  swoim rozesłaniem. Św. Tomasz  z  Akwinu,  jest  jak  się  o  nim  mówi największym  świętym  wśród  uczonych  i  największym  uczonym  wśród świętych, rozróżnia twierdzenie                                                  „Bóg  istnieje”  od  powiedzenia  „Wierzą  w Boga”. Pan  Bóg  istnieje  niezależnie od  tego  co  o Nim  ktoś  sobie  myśli. Wystarczy  dla  nas  świadomie z głębszą  medytacją  wypowiedzieć  znany  nam  akt wiary  i  wtedy  wszystko  co  zawiera  w sobie  słowo  „Wiara”  staje  się  oczywiste.
WIERZĘ  W  CIEBIE  BOŻE    ŻYWY.
W  TRÓJCY  JEDYNY PRAWDZIWY.
WIERZĘ  W  COŚ  OBJAWIŁ  BOŻE
TWE  SŁOWO  MYLIĆ  NIE  MOŻE.


To  musimy  zauważyć,  że On,  sam  Pan  Bóg,  pierwszy  „uwierzył” w  nas.  Uczą  nas  tego  ewangeliczne  przypowieści;  o Pasterzu ( J 10, 1-12),  o  Miłosiernym  Ojcu  i  dwóch  przewrotnych  synach (Łk 15. 11-32)  czy  też wiele  innych ewangelicznych  opowiadań. To  właśnie  stanowi  łaskę  wiary. Łaską  jest  to, że w Nim, w Chrystusie  możemy  szukać zawsze  pomocy.  Możemy  sobie  samym  pomóc !
Wyznajemy: Wierzę  w Boga, Ojca  Wszechmogącego,  Stworzyciela  nieba  i ziemi.”  Uznajemy, że  Bóg  jest  jeden. Nie  ma  ważniejszych  i  mniej  ważniejszych  bogów. Bóg  jest  mi  najbliższy.  Kocha  mnie  jak nikt  na  świecie. „Choćby  ojciec  i  matka  mnie  opuścili”, to On  nigdy  mnie  nie opuści  . On  jest  Miłością  i  chce  być  kochanym  przez  nas. Osoby  Boże:    Ojciec,    Syn  i Duch  Święty  wzajemnie  się  przenikają,  nie  zatracając  swojej  osobowej  odrębności. Trójca  Święta  to niepojęta  tajemnicy  stanowiąca  Rodzinę  i  do  tej  rodzinnej  wspólnoty  zaprasza  nas  Bóg.  Pan Jezus  Chrystus  jest  jednym Synem  Ojca,  zrodzonym ale  nie  stworzonym,  a  my  możemy  stać  się  dziećmi  bożymi  przez  adopcję,  która  dokonuje  się  w  czasie  sakramentu  Chrztu  świętego.  Pan  Jezus  mówi  do  Boga  Ojca  : „Ojcze  mój !”  My  natomiast  mówimy  „Ojcze  nasz”. Tajemnica  Wcielenia Syna  Bożego  sprawia, że  my  mamy  możliwość  bycia  dziećmi  Boga.
Bóg  jest  wszechmocny,  jest  Stwórcą  wszechświata.  U Boga nie ma  nic  niemożliwego !.  To  że  Syn  Boży  stał  się  człowiekiem jest  wydarzeniem  większym  niż  stworzenie  świata.  Co  niemożliwe  jest  u  ludzi  możliwe  jest  u Boga.
Istnieje  jedyny  Bóg,  Stworzyciel  nieba  i ziemi  i  dlatego też jest Bogiem  wszystkich  ludzi. Oznacza to, że  wszyscy inni  bogowie nie są Bogiem, że  cała  rzeczywistość  w której  żyjemy  pochodzi od  Boga  i jest  przez  Niego  stworzona.  To także  oznacza, że  stworzenie jest  Mu drogie dlatego, że przez  Niego  było  chciane, przez  Niego  „uczynione”.  To oznacza, że  Bóg  kocha  człowieka. Bóg miłuje  każdego osobiście.  Wszyscy  dostrzegamy w przyrodzie  cudowny  owoc  stwórczego  działania.  Natura  jest  wyrazem  zamysłu  miłości  i prawdy. W świecie istnieje jak  powiedział  Benedykt  XVI  gramatyka  stworzenia. Dla  człowieka  jedyną  prawdziwą  nadzieją, która  pomoże  przetrwać  wszelkie  zawody w życiu  może  być  tylko  Pan  Bóg.  Zachodzi  nierozerwalny  związek  między  miłością  Boga  i  miłością  bliźniego. Bóg  pokazuje  że  miłość nie jest  tylko  uczuciem. Uczucia  są  zmienne.  Proces  miłowania  Boga  pozostaje  w  ciągłym  rozwoju:  miłość  nigdy nie jest  „skończona” i spełniona.  Miłość  zmienia się  wraz  z biegiem  życia,  dojrzewa i dlatego pozostaje wierna.  Miłość  bliźniego polega na tym, że  kocham w Bogu  i z Bogiem  innego  człowieka. Są  stworzenia  niewidzialne  tzn.  aniołowie.  Aniołowie  pomagają  nam  zbliżać  się  do Chrystusa. Potęga  aniołów  nie  tylko wspiera  przyjaciół  Bożych,  ale  jest  także  groźna  dla  zła.
Pan  Bóg  jest  wszędzie.  „ Niebo  to  biblijne  wyrażenie, które  nie oznacza  miejsca,  „przestrzeni”, lecz  sposób  istnienia;  nie oddalenie od Boga,  ale  Jego  majestat”  .  Św. Ambroży, biskup  pierwszych  wieków  chrześcijaństwa mówi, że  „niebo  jest tam,  gdzie  nie ma grzechu ani zbrodni, gdzie  śmierć  nie zadaje  żadnej  rany.”  Rzeczywiście, tam  gdzie nie ma  miłości,  tam  nie ma Boga.  „ Będziemy  sądzeni  z miłości” powiedział święty mistyk  zakonnik i  reformator  karmelitański  św. Jan od krzyża.

(fragmenty z wygłoszonej  katechezy ks. Jacka Beksińskiego  w  parafii  św. Jadwigi).

 

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Jadwigi Królowej

ul. Jana Pawła II 25, 23-300 Janów Lubelski
tel. +48158721716, e-mail: jadwiga.janow@gmail.com

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości